Menu

Občianské združenie
Šírava Klokočov

OZ Šírava Klokočov vzniklo zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR 18.decembra 2009 s číslom spisu:
VVS/1-900/90-348 23.

Našim cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o lokalitu Šírava Klokočov a to v oblasti kultúrnej, športovej, sociálnej
a spoločenskej. Podporujeme a realizujeme aktivity zamerané
na všestranný rozvoj v danej komunite. Aktívne spolupracujeme
s Obecným úradom obce Klokočov.