Menu

Mesiac: október 2017

okt 19
2017

Úvod

Občianské združenie Šírava Klokočov OZ Šírava Klokočov vzniklo zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR 18.decembra 2009 s číslom spisu: VVS/1-900/90-348 23. Našim cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o lokalitu Šírava Klokočov a to v oblasti kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej. Podporujeme a realizujeme aktivity zamerané na všestranný rozvoj v danej komunite. Aktívne spolupracujeme s Obecným úradom obce Klokočov.